Medlemmane får fyljande rabattar hos Intersport Erdal Sport:

 

  • På Craft bekledning vert det gitt 20% rabatt (30% rabatt på klubbekledning)
  • Trenings-/konkurransesko: 20% rabatt
  • Øvrige varer: 15% rabatt (ikkje for elektronikk)

Avtalen gjeld for medlemer av Førde IL friidrett, altso barn m/føresatt

(medlemskap må vere betalt og ein må vere medlem av Førde IL Friidrett)Intersport App, registrere klubbtilknytning:
 Iløpet av hausten 2021  Intersport/Erdal Sport starte å sjekke om ein har klubbtilknytning før ein får klubbrabatt.

Avtala som vi har med Intersport gjeld for medlemar av Førde IL Friidrett, samt føresette til born som er med på trening i regi av oss.

Ein må vere medlem av friidrettsgruppa, samt ha betalt medlemskapet i Førde IL hovudlaget for å få tilgang til avtala.
 
 Ein må installere Intersport sin app for å registrere klubbtilknytning. Det gjer ein som beskrive under:
 

App lastes ned i App Store / Play, søk etter «Intersport»
 

Register telefonnummer

1.   Trykk «Profil»

2.   «Klubbtilknytning» og finn klubben
 

3.  Tast inn klubbkode (Denne vert sendt ut til medlemar).
 

4. Trykk «Hjem» og oppdater app en gang (trekk ned)