Oppdatert 05.12.21

Påmelding til trening i Førdehuset

NB: 1-2.kl og 3-4.kl gruppene har pr.no ingen ledige plassar.

Dersom ein ønskjer å melde seg på, så kan ein bruke dette skjemaet:
https://friidrett.fordeidrettslag.no/p/29658/pamelding---trening
Merk at om det ikkje er ledige plassar, så vert ein sett opp på venteliste: 

---


Førde IL Friidrett har treningar i Førdehuset etter haustferien, og fram til påskeferien.

Det er og trening i Haukedalen.


Treningstider ute på Førde Stadion:

Måndag kl 18-19:30 5. Klasse og eldre

Dette er trening for dei som har vore med på innetrening gjennom vinteren og vore med ute gjennom sommaren. Denne går fram til haustferien.Treningstider haust/vinter (21/22):


Treningsdagar i Førdehuset vert måndagar og torsdagar.

Måndagar  kl 18-20 (5.klasse og eldre) 

Torsdagar kl 18-20( kl 18-19: 1-2.klasse, kl 19-20 3-4.klasse).


Treningsdag i Haukedalen er onsdag, kl 18:30-19:45 (1.gruppe)


Treningsavgifter:

Trening haust/vinter: 800,-

Trening ute/-aktiv utøver: 300,-

Aktive utøvarar må vere medlem av Førde IL Friidrett, og ha betalt avgifta før vi refunderer startkontingentar.

Dei som deltek på treningane skal vere medlem i Førde Idrettslag.