Oppdatert 09.10.20


Førde IL Friidrett har treningar i Førdehuset etter haustferien, og fram til påskeferien.

Det er og trening i Haukedalen.


Treningstider ute på Førde Stadion:

Måndag kl 18-19:30 5. Klasse og eldre

Dette er trening for dei som har vore med på innetrening gjennom vinteren og vore med ute gjennom sommaren. Denne går fram til haustferien.Treningstider haust/vinter:


Treningsdagar i Førdehuset vert måndagar og torsdagar.

Måndagar  kl 17-19 (5.klasse og eldre) 

Torsdagar kl 18-20( kl 18-19: 1-2.klasse, kl 19-20 3-4.klasse).


Treningsdag i Haukedalen er onsdag, kl 17:30-19:30 (2.grupper)


Treningsavgifter:

Trening haust/vinter: 800,-

Trening ute/-aktiv utøver: 300,-


Aktive utøvarar må vere medlem av Førde IL Friidrett, og ha betalt avgifta før vi refunderer startkontingentar.

Dei som deltek på treningane skal vere medlem i Førde Idrettslag.


Påmelding

Oppdatert 12.10.20:
Skjema for påmelding er stengt for registrering. Det er sendt ut melding til dei som går på mandagstrening.
Melding for dei som går på 1-2.kl og 3-4.kl vert sendt ut måndag 12.10.

Du finn påmelding her: https://tinyurl.com/filfriidrett2020


På 1-2.klasse gruppa i Førdehuset er det behov for eit par trenarar til.

Dersom nokon har lyst/anledning, så skriv det inn i kommentarfelt ved påmelding.

På 5.kl og eldre gruppa vil dei som har vore med på trening ute i vår og sommar verte prioritert ved påmelding.


NB: Denne sesongen kan det verte endringar på kort tid, av omsyn til korona og reglar for smittevern. 

Det vert difor færre plassar pr.gruppe i år enn tidlegare. 

Størrelse på grupper kan endre seg iløpet av sesongen, alt etter kva retningslinjer ein vert pålagt.
Levert av IdrettenOnline