Medlemskap i Førde Idrettslag:

På generell basis skal alle som er med på aktivitet i ei særgruppe, vere medlem i hovudlaget.
Under står informasjon rundt dette:

"Medlemskontingenten er inngangsbillett til Førde IL sine aktivitetar, forsikringar og klubbrabatter. Alle som deltek på aktivitetar organisert av Førde IL sine særidrettsgrupper (og er med i den årlege idrettsregistreringa), skal vere betalande medlemer i Førde IL hovudlaget. Medlemskap gjev stemmerett på årsmøter i Førde IL for vaksne medlemar."


Medlemskap i Førde IL Friidrett:
Dersom du ikkje er medlem i Førde IL Friidrett, så kan du søkje om medlemskap via MinIdrett.
Vi har. pr.idag ikkje noko medlemsavgift anna enn treningsavgift, men det vil kanskje kome.

Medlemar i Friidrettsgruppa vil få tilgang til eventuelle klubbrabatter.

Du finn info her, om korleis du kan melde deg inn i Førde IL Friidrett:
http://friidrett.fordeidrettslag.no/blog/post/95125/medlemskap-i-forde-il-og-friidrettsgruppa

Powered by: Bloc