Oppdatert 17.10.17

Førde IL Friidrett har treningar i Førdehuset etter haustferien, og fram til påskeferien.
Det er og trening i Haukedalen.

Vi har treningstid i Førdehuset måndagar og torsdagar.
Info om tidspunkt vert lagt ut samtidig som påmelding. Det vil seie rett før haustferien.


Treningstider haust/vinter:

Måndag kl 18-19:30 5.kl og eldre (Fullt)

Tysdag kl 18-19 Frøysland skule 1-3klasse

Tysdag kl 18:30-19:30 Frøysland skule 4-7klasse

Torsdag kl 18-19 1-2klasse (Fullt)

Torsdag kl 19-20 3-4klasse (Fullt)

Treningsavgifter (justert frå 2017):
Trening haust/vinter: 800,- , Trening ute/-aktiv utøver: 300,-

Påmelding

Påmeldingsskjema til trening i Førdehuset.

Påmeldingsskjemaet er pr.no stengt. Det er mogleg at vi opnar det igjen, men då kjem ein automatisk på venteliste.

Medlemskap:
Dei som deltek på treningane skal vere medlem i Førde Idrettslag.


For spørsmål, bruk kontaktskjema http://friidrett.fordeidrettslag.no/p/20165/kontakt-oss
Eller send e-post til fil.friidrett@outlook.comPowered by: Bloc